Charoenphon Y / Samrej K
0 : 0

Court 3 (Kuala Lumpur)
Masabayashi T / Saitoh K