Gunneswaran, Prajnesh
0 : 0

Court 1 (Tbilisi)
Philippov, Evgeny