Klaffner M / Sakellaridi S

Court 3 (Horb)
Khromacheva I / Malygina E