Kozyreva M / Miroshnichenko V
0 : 0

Court 3 (Dallas)
Hui K / Stammel B