Olivieri, Genaro Alberto
2 : 1

Court 1 (Winnipeg)
Mochizuki, Shintaro